Co rozumiemy pod specjalizacją medycyny pracy?

Co rozumiemy pod specjalizacją którą jest medycyna pracy? Oczywiście bardzo niewiele, w większości przypadków kojarzy nam się ona z koniecznością przeprowadzania badań diagnostycznych i kontrolnych w ramach tych obowiązkowych. Pewnie, iż medycyna pracy to szeroko pojęta dziedzina jaka bada i obserwuje zagrożenia wynikające ze środowiska, charakteru, otoczenia czy miejsca pracy wskazuje także czynniki które mogą być niebezpieczne dla naszego zdrowia. Medycyna pracy nijako nakazuje spojrzeć na wiele kwestii oraz zagadnień związanych z naszym zawodem, pracą czy obowiązkami jakie w tym aspekcie realizujemy i wykonujemy pod kątem ochrony zdrowia ludzkiego oraz eliminowania wszelkich negatywnych czynników. Dlatego jak widać, medycyna pracy zakłada szereg kompleksowych zagadnień oscylujących jak najbardziej na przeciwdziałaniu, zapobieganiu oraz co najważniejsze eliminowaniu zagrożeń wynikających z charakteru pracy. Niejednokrotnie medycyna reguluje wszelkie prawa i obowiązki, jakie spoczywają nie tylko na pracowniku lecz również samym pracodawcy.